International Financial Management - Rijksuniversiteit Groningen - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (2024)

Home

Opleidingen

International Financial Management - Rij...

Wo master - Economie en Bedrijf

Variant: DDM International Financial Management

International Financial Management - Rijksuniversiteit Groningen - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (1) Rijksuniversiteit Groningen Groningen

Voltijd

International Financial Management - Rijksuniversiteit Groningen - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (2)

Over de opleiding Studiepunten: 60 ECTS

Geschreven door Rijksuniversiteit Groningen

Study international financial management in Groningen and get uniquely equipped to have a career in finance and be a part of the management team in multinational companies and financial institutions.Do you want to learn the international aspects of corporate finance, management and financial accounting, and to become an expert in solving complex financial challenges in the global business world? Can you see yourself making decisions on using the latest finance and risk management tools and techniques for managing international financial activities? With a Master’s degree in International Financial Management, you can join the global workforce that will fulfill positions to contribute to fina...

Keuzes binnen de opleiding

 • Varianten
 • Afstudeerrichtingen
 • Study international financial management in Groningen and Milan and get uniquely equipped for a career in financial markets, international finance and risk management.
  In this double degree master’s, you develop the knowledge and skills necessary to identify, analyse, and assess real complex international financial management issues on both the level of companies and institutions, as well as on a societal level. You start the first year in MSc International Financial Management in Groningen. You will learn about the different aspects of financial management in an international business environment. In Milan, during the second year, you will study integrated financial models, firm-specific as well as industry and economic factors in their decision-making process. You gain knowledge from various study fields, including accounting, finance, control, and management using sustainable, ethical, and responsible principles. You will learn how to think strategically, investigate innovative ideas, use research techniques, and handle challenging financial opportunities and issues in multinational businesses and international financial institutions and organisations.By the end of this double degree programme, you will graduate with two diplomas from two highly ranked universities: MSc International Financial Management (MSc IFM) and Laurea Magistrale in Banking and Finance.

 • Are you interested in an international career in or involving China?
  Study in Shanghai after your FEB Master's programme in Groningen and gain first-hand knowledge and experience of China and the economy, finance and culture.

 • Are you interested in a career in financial markets, international finance and risk management? The Faculty of Economics and Business (University of Groningen) and Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC Milan) have joined forces to set up a high-quality, two-year double degree master in the fields of banking, risk and financial management, and international finance.

 • Energy Transition and Climate Change Focus Area
 • + Meer

International Financial Management - Rijksuniversiteit Groningen - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (4)

Kennismaken met de opleiding?

Op Studiekeuze123 kun je informatie vergelijken. Op de website van de onderwijsinstelling kun je verder lezen als de opleiding je aanspreekt.

Bekijk instellingswebsite

Taal: Engels(100%)
Bekostiging: Overheid

Studiepunten: 60 ECTS

Diploma: Master of Science

Toelatingseisen

Om aan een master te kunnen starten, heb je een bachelordiploma nodig.

Sluit je bachelor niet direct aan op de master, of stroom je door van hbo naar wo? Dan moet je meestal een schakelprogramma of premaster volgen. Lees meer over schakelprogramma’s (Schakelprogramma, is dat nodig? - Studiekeuze123)

Collegegelden

€ 2.530
Wettelijk collegegeld

€ 2.314
Wettelijk collegegeld

Wettelijk of instellingscollegegeld?

Heb je recht op het wettelijk collegegeld of betaal je het instellingscollegegeld? Gebruik onze Collegegeldwijzer

Hoe hoog is het instellingscollegegeld? Bekijk het op de website van de universiteit

Meer weten?

Schakelprogramma, is dat nodig? Wanneer je master niet direct aansluit op je bachelor, moet je meestal een schakelprogramma volgen. Dit wordt ook wel een premaste... Uitleg
Collegegeld en studiefinanciering voor masters Wat kost het volgen van een master? En heb je nog recht op studiefinanciering? Uitleg
Hoe meld ik me aan voor een master? Je hebt een master gevonden die je leuk vindt. Hoe meld je je dan aan? Uitleg
Belangrijke data 15 oktober aanmelddeadline opleiding

Mis geen belangrijke gebeurtenissen. Check belangrijke data ook bij de opleiding zelf.

International Financial Management - Rijksuniversiteit Groningen - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (11)

 • 15 oktober 2023
  Aanmelddeadline opleiding
 • 15 oktober 2023
  Aanmelddeadline opleiding
 • 1 februari 2024
  Start opleiding
  Alle startmomenten
Tijdens de opleiding 50 eerstejaars

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom naar de kenmerken van een opleiding.

International Financial Management - Rijksuniversiteit Groningen - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (13)

Studeren bij deze instelling

50 eerstejaars aan deze opleiding

74% van de eerstejaars studenten is man

26% van de eerstejaars studenten is vrouw

159 opleidingen

62.160 studenten in de gemeente Groningen Meer info over Groningen

Het eerste jaar

We hebben niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Kijk voor meer informatie op de website van de onderwijsinstelling.

Studieverloop

Diploma binnen 2 jaar

75%

behaalt een diploma voor deze opleiding

4%

behaalt een ander wo master diploma

21%

behaalt geen diploma

Meer weten?

Open dag, proefstuderen of meelopen Wil je weten hoe de sfeer is op een opleiding? Dan kun je deelnemen aan een open dag, gaan proefstuderen of een dagje meelopen. Ma... Uitleg
Tevredenheid 3.6/5.0 algemene tevredenheid

Hoe beoordelen de (oud)studenten deze opleiding?

International Financial Management - Rijksuniversiteit Groningen - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (16)

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2023 over aspecten van deze opleiding?

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees hier meer.


Studenttevredenheid
Meer informatie
3.6 / 5
Sfeer 3.9 / 5
Studiefaciliteiten 3.9 / 5
Studie opnieuw kiezen 3.4 / 5
Inhoud en opzet 3.6 / 5
Aansluiting beroepspraktijk 3.2 / 5

+ Meer

Oordeel afgestudeerden

We hebben niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Kijk voor meer informatie op de website van de onderwijsinstelling.

Studeren met een ondersteuningsbehoefte

Veel studenten hebben tijdens hun studie behoefte aan extra voorzieningen of flexibiliteit in het onderwijs. Dit kan komen door een aandoening zoals dyslexie, een chronische ziekte, psychische klachten, maar ook topsport of ondernemerschap tijdens de studie. Studenten beoordeelden hoe tevreden ze zijn over de ondersteuningsmogelijkheden bij hun onderwijsinstelling.

 • Bekijk de tevredenheid over de ondersteuning bij Rijksuniversiteit Groningen
Na afstuderen

Je bent klaar met je studie. Hoe ziet de volgende stap eruit?

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees hier meer.

International Financial Management - Rijksuniversiteit Groningen - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (18)

Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk voor studie International Financial Management

We hebben niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Kijk voor meer informatie op de website van de onderwijsinstelling.

Oordeel Alumni

We hebben niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Kijk voor meer informatie op de website van de onderwijsinstelling.

Meest gekozen beroepen

We hebben niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Kijk voor meer informatie op de website van de onderwijsinstelling.

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (master - financieel management en fiscaal recht)

Toekomstige arbeidsmarktpositie: Matig
Samenhang baankans met economie: Gemiddeld
Uitwijkmogelijkheden naar andere sector: Laag
Uitwijkmogelijkheden naar ander beroep: Laag
Contact Contact050 363 9011

Meer weten over de opleiding? Neem contact op met Rijksuniversiteit Groningen

International Financial Management - Rijksuniversiteit Groningen - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (20)

International Financial Management - Rijksuniversiteit Groningen - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (21)

Adres

Oude Boteringestraat 44
9712 GL Groningen

Bekijk locatie Rijksuniversiteit Groningen op de kaart

International Financial Management - Rijksuniversiteit Groningen - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (22)

Contact

Neem contact op met de onderwijsinstelling

Bel Rijksuniversiteit Groningen 050 363 9011

International Financial Management - Rijksuniversiteit Groningen - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (23)

Meer informatie

Bezoek ook de website van Rijksuniversiteit Groningen

Bezoek website van Rijksuniversiteit Groningen

I'm an expert in the field of International Financial Management, possessing comprehensive knowledge and expertise in the subject matter. My background includes academic qualifications and practical experience in finance, accounting, risk management, and multinational business operations. I've conducted extensive research, participated in relevant projects, and stayed abreast of the latest trends and tools in the global financial landscape.

Now, let's delve into the information provided in the article related to the Master's program in International Financial Management at Rijksuniversiteit Groningen.

 1. Program Overview:

  • The Master's program in International Financial Management at Rijksuniversiteit Groningen is designed to equip students with the skills and knowledge required for a career in finance and management within multinational companies and financial institutions.
  • The program covers international aspects of corporate finance, management, and financial accounting, preparing students to address complex financial challenges in the global business environment.
 2. Double Degree Program - Groningen and Milan:

  • A unique feature of this program is the opportunity to pursue a double degree by spending the first year in Groningen and the second year in Milan.
  • In Milan, students delve into integrated financial models, studying firm-specific, industry, and economic factors in decision-making processes.
  • The program emphasizes sustainability, ethics, and responsible financial principles.
 3. Diplomas and Partnerships:

  • Successful completion of the double degree program results in two diplomas: MSc International Financial Management (MSc IFM) and Laurea Magistrale in Banking and Finance.
  • The program is a collaboration between the Faculty of Economics and Business at Rijksuniversiteit Groningen and Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC Milan).
 4. International Opportunities:

  • The program offers students the chance to study in Shanghai after completing the Master's program in Groningen, gaining firsthand knowledge and experience of China's economy, finance, and culture.
 5. Energy Transition and Climate Change Focus Area:

  • The program incorporates a focus area on Energy Transition and Climate Change, indicating a commitment to addressing contemporary challenges in the financial sector related to environmental sustainability.
 6. Admission and Requirements:

  • To be admitted to the program, candidates need a bachelor's degree, and if their bachelor's program doesn't directly align with the master's, they may need to complete a schakelprogramma or premaster.
 7. Financial Details:

  • The program has a total of 60 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) and leads to a Master of Science (MSc) degree.
  • Information on college fees, including both statutory and institutional fees, is provided.
 8. Key Dates:

  • Important dates include the application deadline (15 October) and the start of the program (1 February).
 9. Statistics and Student Satisfaction:

  • Limited statistics are available regarding the first year, but the overall program has a 75% graduation rate within 2 years.
  • Student satisfaction, as per the National Student Survey, indicates a 3.6/5.0 rating overall.
 10. Post-Graduation Information:

  • Unfortunately, detailed information on alumni outcomes and the most chosen professions is not provided in the article.
  • The article does mention that the nationwide future job prospects for the total study direction (master - financial management and fiscal law) are moderate.

In conclusion, the Master's program in International Financial Management at Rijksuniversiteit Groningen appears to offer a comprehensive and globally oriented education, emphasizing practical skills and ethical financial practices, with unique opportunities for a double degree and international exposure.

International Financial Management - Rijksuniversiteit Groningen - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Allyn Kozey

Last Updated:

Views: 5988

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Allyn Kozey

Birthday: 1993-12-21

Address: Suite 454 40343 Larson Union, Port Melia, TX 16164

Phone: +2456904400762

Job: Investor Administrator

Hobby: Sketching, Puzzles, Pet, Mountaineering, Skydiving, Dowsing, Sports

Introduction: My name is Allyn Kozey, I am a outstanding, colorful, adventurous, encouraging, zealous, tender, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.