NgonTinh24
Menu NgonTinh24
  1. Trang chủ
  2. Truyện
  3. Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ
NewFull

Yêu Sâu Nặng: Đế Thiếu Âm Thầm Cưng Chiều Vợ

322 lượt xem·3 theo dõi

0

4.5 (4 lượt)
Thể loại: ngôn tình hiện đại, hào môn thế gia, sủng ngọt, cưng chiều, hắc bang… Giới thiệu cùng các bạn thêm một sủng ngọt cực hay, nam chính sủng nữ chính lên tận trời... xem thêm

Danh sách chương

Giảm dần
Chương Cuối
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 391
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 390
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 389
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 388
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 387
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 386
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 385
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 384
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 383
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 382
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 381
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 380
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 379
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 378
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 377
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 376
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 375
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 374
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 373
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 372
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 371
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 370
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 369
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 368
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 367
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 366
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 365
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 364
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 363
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 362
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 361
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 360
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 359
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 358
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 357
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 356
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 355
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 354
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 353
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 352
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 351
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 350
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 349
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 348
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 347
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 346
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 345
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 344
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 343
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 342
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 341
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 340
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 339
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 338
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 337
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 336
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 335
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 334
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 333
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 332
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 331
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 330
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 329
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 328
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 327
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 326
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 325
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 324
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 323
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 322
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 321
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 320
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 319
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 318
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 317
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 316
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 315
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 314
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 313
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 312
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 311
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 310
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 309
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 308
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 307
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 306
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 305
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 304
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 303
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 302
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 301
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 300
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 299
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 298
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 297
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 296
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 295
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 294
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 293
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 292
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 291
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 290
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 289
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 288
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 287
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 286
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 285
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 284
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 283
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 282
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 281
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 280
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 279
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 278
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 277
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 276
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 275
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 274
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 273
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 272
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 271
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 270
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 269
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 268
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 267
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 266
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 265
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 264
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 263
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 262
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 261
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 260
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 259
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 258
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 257
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 256
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 255
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 254
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 253
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 252
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 251
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 250
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 249
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 248
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 247
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 246
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 245
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 244
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 243
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 242
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 241
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 240
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 239
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 238
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 237
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 236
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 235
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 234
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 233
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 232
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 231
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 230
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 229
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 228
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 227
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 226
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 225
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 224
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 223
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 222
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 221
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 220
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 219
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 218
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 217
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 216
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 215
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 214
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 213
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 212
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 211
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 210
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 209
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 208
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 207
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 206
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 205
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 204
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 203
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 202
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 201
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 200
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 199
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 198
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 197
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 196
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 195
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 194
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 193
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 192
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 191
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 190
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 189
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 188
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 187
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 186
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 185
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 184
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 183
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 182
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 181
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 180
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 179
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 178
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 177
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 176
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 175
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 174
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 173
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 172
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 171
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 170
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 169
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 168
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 167
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 166
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 165
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 164
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 163
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 162
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 161
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 160
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 159
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 158
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 157
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 156
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 155
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 154
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 153
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 152
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 151
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 150
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 149
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 148
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 147
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 146
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 145
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 144
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 143
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 142
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 141
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 140
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 139
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 138
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 137
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 136
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 135
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 134
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 133
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 132
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 131
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 130
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 129
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 128
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 127
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 126
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 125
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 124
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 123
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 122
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 121
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 120
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 119
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 118
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 117
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 116
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 115
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 114
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 113
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 112
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 111
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 110
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 109
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 108
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 107
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 106
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 105
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 104
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 103
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 102
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 101
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 100
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 99
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 98
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 97
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 96
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 95
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 94
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 93
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 92
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 91
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 90
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 89
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 88
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 87
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 86
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 85
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 84
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 83
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 82
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 81
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 80
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 79
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 78
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 77
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 76
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 75
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 74
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 73
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 72
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 71
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 70
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 69
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 68
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 67
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 66
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 65
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 64
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 63
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 62
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 61
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 60
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 59
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 58
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 57
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 56
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 55
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 54
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 53
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 52
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 51
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 50
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 49
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 48
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 47
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 46
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 45
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 44
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 43
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 42
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 41
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 40
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 39
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 38
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 37
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 36
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 35
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 34
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 33
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 32
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 31
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 30
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 29
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 28
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 27
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 26
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 25
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 24
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 23
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 22
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 21
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 20
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 19
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 18
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 17
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 16
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 15
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 14
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 13
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 12
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 11
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 10
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 09
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 08
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 07
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 06
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 05
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 04
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 03
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 02
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Chương 01
một tháng trước
Menu NgonTinh24
Truyện tương tự
Bình luận
Like Fanpage để ủng hộ NgonTinh24 và cập nhật thông tin mới nhất về các truyện nhé
Lên đầu trang NgonTinh24